QuickScan Duurzame Inzetbaarheid

Met deze test weet u binnen enkele minuten hoe het zit met de mensen aan wie u leiding geeft: zijn ze lekker aan het werk, ontwikkelen ze zichzelf in hun loopbaan, zijn ze vitaal? Ook weet u welke stappen u kunt zetten op weg naar medewerkers die lekker werken, nu en straks.

Schuif bij elke vraag de witte knop naar links of rechts om het juiste antwoord te geven

Voor hoeveel van de mensen in uw organisatieonderdeel gelden de volgende uitspraken?


Medewerkers hebben plezier in hun werk:
Medewerkers zijn vitaal:
Medewerkers leren veel in het werk zelf:
Medewerkers verzuimen zelden:
Medewerkers zijn productief:
Medewerkers zijn breed inzetbaar:
Leidinggevenden en medewerkers voeren goede gesprekken over werk en ontwikkeling
Leidinggevenden en medewerkers spreken elkaar aan op wat beter kan
Medewerkers kunnen zelf beslissen hoe zij hun werk uitvoeren
Er valt veel te leren in het werk dat medewerkers doen

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken?


Deze organisatie biedt volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
Als medewerkers een opleiding willen volgen, dan kan dat.

Hoe slecht of goed is uw organisatieonderdeel in het volgende:


Medewerkers de mogelijkheid geven om besluiten te beïnvloeden
Informeren naar de mening van medewerkers

De vier vragen hieronder gaan over maatwerk: speciale afspraken met medewerkers die aansluiten op zowel hun persoonlijke situatie als de organisatie.


Hoeveel ruimte hebben medewerkers om maatwerkafspraken te maken over werkinhoud?
Hoeveel ruimte hebben medewerkers om maatwerkafspraken te maken over persoonlijke ontwikkeling?
Hoeveel van uw medewerkers maken daadwerkelijk maatwerkafspraken over werkinhoud?
Hoeveel van uw medewerkers maken daadwerkelijk maatwerkafspraken over persoonlijke ontwikkeling?

Resultaten

Legenda
Uitstekend
Voldoende
Kan beter

Uitslag

  • Duurzaam Inzetbare Mensen

  • Leerruimte

  • Uitdagend werk

  • Dialoog

  • Maatwerk

  • Mensen betrekken

Mail mij deze resultaten

Klik hier om de quickscan nogmaals in te vullen.